0264 414 812

Servicii - ORGANIZARI DE AFACERI

Actualizarea datelor actionarilor si a detinerilor acestora

Actualizarile de date ale actionarilor includ pentru persoane fizice: modificari de nume, adresa, carte de identitate sau pasaport, C.N.P., iar pentru persoane juridice, denumire, sediu social, cod fiscal .
Actualizarile datelor se fac prin transmiterea catre Registrul Miorita S.A. a urmatoarelor documente:
a) Pentru persoane fizice:

  1. Cerere de modificare date (download)
  2. Act de identitate valabil - in copie
  3. Document care a stat la baza modificarii de date (certificat casatorie, certificat divort) - in copie
  4. Dovada plata contravaloare serviciu - in copie

b) Pentru persoane juridice:

  1. Cerere de modificare date (download)
  2. Certificat Constatator la zi eliberat de Oficiul Registrului Comertului - in copie
  3. Document care a stat la baza modificarii de date (Hotararea AGA, C.I.M. si Rezolutie) - in copie
  4. Dovada plata contravaloare serviciu - in copie

Tarif:
- 7 lei/ modificare (operare modificare date, confirmare modificare date, transmitere confirmare pe e-mail);
- 10 lei/modificare (operare modificare date, confirmare modificare date, transmitere confirmare pe posta);
- 15 lei/modificare (operare modificare date, confirmare modificare date, transmitere confirmare si extras de cont pe posta)

Documentele se pot transmite pe email: rm@registrulactionarilor.ro sau pe posta la Registrul Miorita S.A., Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr. 20A, jud. Cluj.
Plata contravalorii operatiunii solicitate se face in contul RO37BTRL01301202956266XX, Registrul Miorita S.A. Cluj Napoca.

NOTA: Tarifele cuprind si taxele postale si comisioanele bancare.