0264 414 812

Servicii - ORGANIZARI DE AFACERI

Conversia datoriilor in actiuni

Pe parcursul desfasurarii activitatii, entitatea poate sa decida ( daca detinatorul creantei este de acord), ca anumite datorii care indeplinesc conditiile de a fi certe, lichide si exigibile sa fie convertite in actiuni. In aceata situatie actionarii/ asociatii vor fi convocati pentru a hotari in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor sau asociatilor majorarea capitalului social.

Documentele justificative care stau la baza deciziei de majorare prin conversie vor fi: actul doveditor al creantei, situatiile financiare si balanta insotitoare, raportul cenzorilor sau a auditorului cu privire la creanta, solicitarea creditorului de conversie a creantei in actiuni/ parti sociale. Descrierea detaliata a procedurii se regaseste in capitolul Majorare capital social.