0264 414 812

Servicii - ORGANIZARI DE AFACERI

Diminuarea capitalului social ca urmare a pierderilor, a restituirii aporturilor, a rascumpararii de actiuni sau a retragerii asociatilor

Pe parcursul desfasurarii activitatii , entitatea poate sa decida redimensionarea capitalului fie prin majorarea acestuia, fie prin micsorarea lui in conformitate cu hotararea Adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
Capitalul social poate fi redus prin:

 1. micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale;
 2. reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale;
 3. dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.

Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:

 1. scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;
 2. restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune sau parte sociala;
 3. alte procedee prevazute de lege

Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunii privind diminuarea capitalului social al societatilor la Regstrul Comertului din aria careia se afla sediul social al firmei, sunt urmatoarele:
Etapa 1:

 1. Cererea de depunere si mentionare acte;
 2. Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau decizia asociatului unic (original);
 3. Daca este cazul, imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
 4. Dovezile privind plata tarifului legal

Dupa un termen de 2 luni de la publicarea Hotararii adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau decizia asociatului unic de diminuare a capitalului social in Monitorul Oficial se va trece la etapa finala de inregistrare a diminuarii capitalului social. Urmatoarele documente sunt necesare in aceasta etapa:

 1. Cererea de inregistrare (original);
 2. Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau decizia asociatului unic/ Consiliului de administratie/ directoratului sau actul aditional la actul constitutiv (original);
 3. Actul constitutiv actualizat;
 4. Dovezile privind plata tarifului legal

Perioada necesara derularii intregului process este de aproximativ 4 luni.
Tariful perceput de noi pentru intregul proces este de 3000 lei.