0264 414 812

Servicii - ORGANIZARI DE AFACERI

Divizari. Asigurarea managementului intregului proces de divizare

Referitor la procedura de divizare , va comunicam etapele, termenele si costurile aferente procedurii .

Etapele divizarii

 1. Stabilirea ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor de principiu.
 2. Depunerea la Registrului Comertului a Hotararii AGEA de principiu in vederea mentionarii si publicarii in Monitorul Oficial. In termen de 15 de zile de la data desfasurarii AGEA, hotararea se depune la Registrul Comertului in vederea publicarii in Monitorul Oficial. Dupa aproximativ 3 zile lucratoare se ridica Certificatul de Inregistrare Mentiuni si Rezolutia.
 3. Intocmirea proiectului de divizare. Proiectul va fi realizat pe baza documentelor puse la dispozitie de beneficiar, inclusiv bilantul de divizare si va fi asumat de catre administratorii societatilor implicate in procedura.
 4. Depunerea Proiectului de divizare la Registrului Comentului in vederea vizarii si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei si a cererii de numire sau renuntare la numirea expertului independent, dupa caz, care examineaza proiectul si intocmeste raportul scris catre actionari. Dupa aparitia proiectului in Monitorul Oficial cei care justifica un interes/creditorii pot face opozitie in instanta in termen de 30 de zile. Opozitia nu suspenda procedura de divizare. Societatea poate inlocui publicarea in Monitorul Oficial cu publicarea pe site-ul propriu si pe cel al Registrului Comerului.
 5. Stabilirea ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor finala. Avand in vedere faptul ca opozitia la proiectul de divizare nu suspenda procedura, se va putea convoca sedinta AGEA imediat dupa aparitia proiectului in Monitorul Oficial.
 6. Sedinta Adunarii Generale a Actionarilor finala. AGEA poate sa aiba loc in urmatorul interval: minim 30 de zile - maxim 3 luni de la publicarea proiectului de divizare. In termen de 30 zile de la data adoptarii hotararii AGEA, actionarii care nu sunt de acord cu divizarea pot depune cerere de retragere din societate si aceasta este obligata sa le achite contravaloarea actiunilor, la un pret stabilit de un expert autorizat independent ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii.
 7. Depunerea dosarului final de divizare la Oficiul Registrului Comertului.

  Obs. Daca prin divizare se transmit imobile, Hotararile AGEA finale si Actul/e Constitutiv/e actualizat/e se vor intocmi in forma autentica de catre un notar public.

  Dosarele societatilor implicate in divizare se depun la Registrului Comertului care le va inainta instantei in termen de 3 zile de la primire.

  Competenta de solutionare a cererii de admitere si inregistrare a divizarii revine Tribunalului, care va acorda un singur termen de judecata, pentru toate societatile participante, si va proceda la citarea tuturor partilor implicate in procedura. Prin hotararea ce o va pronunta in camera de consiliu, instanta va dispune inregistrarea divizarii in registrul comertului, iar Registrul Comertului va emite un Certificat de Inregistrare Mentiuni pentru fiecare societate in parte.

 8. Depunerea la Registrul Miorita a Documentatiei de divizare in vederea inregistrarii in registrul actionarilor a modificarilor intervenite in capitalul social.
 9. Depunerea la Biroul Notarului Public a Documentatiei de divizare in vederea intabularii imobilelor transmise prin divizare.

Timp alocat: desfasurarea unui proiect de divizare dureaza aproximativ 6 (sase) luni, cu respectarea tuturor termenelor legale.

Costuri :